محصولات مخلوط (P.T.F.E ( P.T.F.E BLENDED PRODUCTS

GlassPTFE-Bronze-Filled-B : الیاف شیشه ای دارای حداقل اثر بر خواص شیمیایی و الکتریکی می باشند و
اضافه کردن آن ها تا حد زیادی به خواص مکانیکی PTFE تأثیر می گذارد. اضافه کردن
الیاف شیشه خواص فشاری PTFE را تا 02 % بهبود بخشیده و موجب افزایش چشمگیر
مقاومت آن در مقابل سایش می شود. این ترکیبات مقاوم در برابر اسیدها و اکسیداسیون
است اما در مقابل مواد قلیایی مورد حمله قرار می گیرد.
Graphite  : تیفارگ یاراد تمواقم ییایمیش یبوخ یارب طیحم یاه روخ هدن یم دشاب و رد طیحم یاه شیاس ی و شلام ی
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است و در شرایط خشک و مرطوب به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد. این
محصول معمولاً با ترکیب کربن و پی تی اف ای تولید می شود.

Carbon :  کربن دارای مقاومت شیمیایی خوبی برای محیط های خورنده می باشد و در محیط های سایشی و مالشی
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است و در شرایط خشک و مرطوب به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد.در اغلب
موارد در رینگ پیستون استفاده می شود به منظور کاهش سایش دیوار سیلندر به صورتی که سطح نسبتاً نرم این محصول
موجب گیر کردن ذرات ساینده خارجی می شود، عمل می کند.

Bronze : دارای مقاومت سایشی بهتر و نیز هدایت حرارتی بالاتر از PTFE glass می باشد.
خاصیت خمشی و ماشین کاری این و محصول بسیار خوب بوده اما مقاومت شیمیایی ضعیف در
حضور اسید و قلیایی را نباید چشم پوشی کرد. در برنامه های کاربردی که تحت بارهای
مکانیکی بالا و یا تماس مالشی با سرعت بالا می باشد در آن برنز عملکرد بسیار خوبی از خود
نشان خواهد داد.

jadval1

برای کسب اطلاعات بیشتر با تخصص پلیمر در ارتباط باشید