محصولات( PEEK polyetheretherketone )

PEEK sheetخواص محصول پلیمری : این مواد بسیار عالی نیمه بلورین برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی که
در آن حرارت و خواص احتراق، به عملکرد مهم می باشد. به خصوص در این زمینه
قابل توجه است توانایی PEEK حفظ خواص خمشی و کششی آن در دمای بسیار
بالا جتی در بیش از °C 052 است. علاوه بر این از glass یا carbon برای
تقویت و افزایش خواص مکانیکی و حرارتی PEEK استفاده می شود.

در صورت نیاز به دریافت لیست محصولات پلیمری با تخصص پلیمر در ارتباط باشید