محصولات (PTFE PTFE Products )

( PolyTetraFluoroEthylene) PTFE  از خانواده پلاستیک های حرارت پذیر
و قابل انعطاف محسوب می شود.ptfe-rod-polymer

محصولات PTFE که به اشکال میلگرد ) rod (، ورق ) sheet (، فیلم ) film ( و …
می باشد به صورت قالبی، اکستروژن و یا قطع کردن تولید می شوند.

فیزیک PTFE : خام ، سفید مات و در بازه ی دمای C +052° – C 052° مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت – تجزیه حاوی گاز سمی می باشد. PTFE می بایست یکدست ، با سطح صاف و بدون شکاف، ترک، حباب های هوا و
خراش مکانیکی باشد.
ویژگی: مقاوم در برابر دمای بالا و پایین، اسید ومواد قلیایی، مقاوم در مقابل سایش، عایق الکتریکی و ضد خوردگی
می باشد. ضریب اصطکاک پائین و ضد فرسایش بودن از ویژگی های این ماده خام می باشد و هم چنین به خوبی به عنوان
ماده ای نچسب شناسایی شده است.
کاربرد: می توان آن را به عنوان عایق حرارت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و … مورد استفاده قرار داد.

برای تهیه و دریافت لیست محصولات پلیمری از تخصص پلیمر با ما در تماس باشید